Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Heeft u vragen over AGF waterzuivering?
Wij hebben de antwoorden.

Klik op onderstaande veelgestelde vragen om de antwoorden te bekijken. Staat uw vraag er niet tussen of heeft u een andere vraag? Neem vrijblijvend contact met VAM WaterTech op. Wij helpen u graag verder met (maatwerk) advies zodat u ook duurzamer en efficienter met waterzuivering in uw AGF bedrijf kunt ondernemen.

Wat is VAM WaterTech voor bedrijf?

VAM WaterTech ontwerpt, assembleert en installeert de waterzuiveringsinstallaties. VAM WaterTech heeft een engineeringsafdeling en proces ontwerpers in dienst. Een deel van de gebruikte hoofdcomponenten koopt VAM WaterTech in bij wereldwijd toonaangevende leveranciers en assembleert deze tot een compleet werkende installatie.

Waarom zou ik voor VAM WaterTech kiezen?

Elke markt vraagt om specifieke oplossingen, in een wereld waarin aan u als verwerker steeds hogere eisen worden gesteld. Daarvoor heeft u voor elke techniek binnen uw productie, specialistische en betrouwbare partners nodig. VAM WaterTech is gevestigd in Zeeland, een belangrijk landbouwgebied in Nederland. Naast specialistische kennis van waterzuivering, kent VAM WaterTech de producten, teeltmethoden en ook de wensen en behoeften in de agrofood-verwerking. Dit maakt VAM WaterTech tot de geschikte partner voor de Agrofood sector. VAM WaterTech heeft al bijna 20 jaar ervaring in de AGF-waterzuivering.

Waarom heb ik een waterbehandeling nodig?

Naast zorg voor het milieu, levert een waterzuivering kostenbesparing op door minder watergebruik, geen lozingskosten en tevens minder onderhoud en slijtage aan machines op. Minimaal zo belangrijk is echter dat door continue zuiver en gedesinfecteerd water te gebruiken, de voedsveiligheid, kwaliteit en houdbaarheid sterk worden verbeterd. In een tijd waarin van elkaar we steeds meer verwachten Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen, past het om als bedrijf zorgvuldig en duurzaam met water om te gaan.

Wat levert het me op?

Kostenbesparing op waterverbruik, geen lozingskosten, hoger productierendement en een voorsprong in productkwaliteit en voedselveiligheid waarmee u zich bij uw afnemers kunt onderscheiden. Daarnaast heeft u geen bezinkbassins meer nodig, wat tijd, kosten en ook dure, bouwgrond bespaart of oplevert.

Hoe werkt een waterbehandeling?

Een waterzuivering bestaat uit diverse stappen. Per stap wordt het water verder gezuiverd. Eerst worden de grove delen gescheiden, zand verwijderd en daarna de zwevende delen in het water zoals klei en leem. Visueel is het waswater dan inmiddels helder en ook bacteriën en pesticiden zijn voor ca 80 % verwijderd. In volgende stappen kunnen bacterien en pesticiden volledig worden verwijderd en kan zelfs met een laatste stap de kwaliteit drinkwater worden bereikt. Het gehele proces wordt middels intelligente meet-, en regeltechniek volledig bestuurd en is daarmee autonoom functionerend. Voor meer informatie neemt u contact op met een van de AGF waterzuiveringspecialisten van VAM WaterTech.

Is het wassen met schoner water beter voor mijn product?

Ja, bacterien, schimmels, en bijvoorbeeld residuen en pesticiden worden veel beter verwijderd dan door alleen naspoelen met schoon water.

Moet ik nog water lozen?

Nee, u hoeft niets meer te lozen en indien u wilt lozen, is dit schoon water uit ons proces.

Zijn de vlokmiddelen onschadelijk voor mens en milieu?

Ja, de middelen die wij gebruiken zijn volstrekt veilig voor mens en milieu. Zo leveren wij onze coagulant onder KIWA-ATA-keur. Daarnaast zijn wij in een vergevorderd stadium in de ontwikkeling van een bio-based polymeer.

Is het vlokmiddel niet duur?

De kosten voor vlokmiddelverbruik varieren van 4 tot 15 cent per m3 gezuiverd water. Een fractie van de kosten van leidingwater €1-1,50/m3 (inkoop, excl. lozingskosten). Naast de andere voordelen: voedselveiligheid, kwaliteit, houdbaarheid, minder onderhoud en slijtage en geen lozingskosten.

Kan een waterbehandeling in iedere situatie worden ingepast?

Ja, tot op heden wel. Als u twijfelt of het voor u geschikt is, vraagt u het aan een van de VAM WaterTech AGF waterzuiveringspecialisten. Veel situaties zijn vanuit historie op eigen wijze gebouwd en wij zijn de juiste partner om u een custom-made oplossing te leveren.

Heb ik zelf kennis van waterzuivering nodig?

Nee, algemene technische kennis is voldoende.

Moet ik een operator hiervoor aannemen?

Nee, per dag een controle van een half uur is voldoende.

Wat wordt ongeveer mijn waterverbruik?

Uw waterverbruik kunnen wij voor u reduceren tot 5% van uw huidige verbruik.

Hoe worden bacterien uit het water verwijderd?

Middels zeven en geforceerde bezinking verwijderen wij al 80 % van de bacterien en pesticiden uit het water. Middels versnelde oxidatie door een ingenieuze combinatie van ozon en UV wordt het restant verder verwijderd.

Is ozon niet schadelijk voor mens en milieu?

Nee, proeven van Wagenignen universiteit hebben aangetoond dat ozon niet schadelijk is voor de producten en het milieu. Ozon direct inademen door mensen is schadelijk. De ozon dienen wij echter toe in een gesloten systeem. Bij lekkage van dit systeem zorgt een meldingssysteem ervoor dag de ozon-installatie automatisch wordt gestopt.

Wat is het energieverbruik van de installatie?

Dit is afhankelijk van de capaciteit en uitvoering van uw installatie Alle procesonderdelen worden op een energievriendelijk manier geselecteerd en ingesteld.

Wat kost een waterbehandeling in totaal?

Tussen de 10 en 30 cent per m3 behandeld water

Kan ik gebruik maken van subsidies?

Ja, er zijn diverse subsidies beschibaar per land, regio. Wij informeren u graag meer hierover.

Hoeveel grondoppervlak en hoogte heb ik nodig?

Dit is afhankelijk van de capaciteit en uitvoering van uw installatie. Het standaard ontwerp kan al worden geplaatst op ca. 30 m2 en een hoogte van ca. 4 meter. Het gehele systeem wordt per situatie ontworpen naar de mogelijkheden op locatie.

Is een waterzuivering uit te breiden?

Ja, vaak wel en relatief simpel daar de basis reeds bestaat.

Moet de installatie binnen staan?

Ja, dat heeft wel de voorkeur echter met passende maatregelen kan een deel van de installatie buiten geplaatst worden.

Kan VAM WaterTech in het onderhoud van de installatie voorzien? Moeten ik standaard reservedelen op voorraad hebben?

VAM WaterTech heeft een team gekwalificeerde onderhoudsmonteurs. Periodiek kunnen zij uw installatie controleren en onderhouden. Hiermee bent u verzekerd van een betrouwbaar werkende installatie. Bij levering adviseert VAM WaterTech de meest voorkomende reserveonderdelen aan te schaffen, zodat u altijd bij een defect snel weer operationeel bent.

Is VAM WaterTech altijd bereikbaar in geval van storing?

Ja, wij zijn altijd 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen.

Vrijblijvend advies over de voordelen van AGF waterzuivering.

Vrijblijvend advies over de voordelen van AGF waterzuivering.

Neem contact op